Kontaktirajte nas

Svaki kontakt je anoniman.

FINAL CONNECTION d.o.o., Zagreb, Hribarov prilaz 6A, OIB 21033377854, E-mail: info@advocator.hr upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 081012540, temeljni kapital 20.000,00 kn djelomično uplaćen, direktor Željko Turić, račun br. HR3124830051100021178 otvoreno kod Štedbanka d.d.

Osobno

Poslovno