Uvjeti korištenja

Ovi uvjeti korištenja reguliraju Vaše korištenje Advocator web aplikacije i svih funkcionalnosti iste (dalje: Advocator), pa vas molimo da ih prije korištenja Advocator-a pažljivo pročitate. Pristupanjem i korištenjem ove web stranice dajete suglasnost sa ovdje izloženim uvjetima.

Advocator je online sustav koji omogućuje brzo i učinkovito spajanje osoba koje imaju upite pravne naravi ili pravne probleme (dalje: Korisnici) sa registriranim odvjetnicima (dalje: Odvjetnici).

ADVOCATOR SE NE BAVI PRUŽANJEM BILO KAKVIH PRAVNIH ILI ODVJETNIČKIH USLUGA. ADVOCATOR NIJE OGLASNIK NITI POSREDNIK PRUŽANJA ODVJETNIČKIH USLUGA, NE PRIMA NITI NAPLAĆUJE PROVIZIJU, TE ODVJETNICIMA NE OBEĆAVA, NUDI NITI JAMČI PRONALAZAK KLIJENATA. ADVOCATOR KORISNICIMA NE OBEĆAVA, NUDI NITI JAMAČI PRONALAZAK ODGOVARAJUĆEG ODVJETNIKA NITI KORISNICIMA ODGOVARA ZA RAD I/ILI RADNJE ODVJETNIKA S KOJIMA JE KORISNIK STUPIO U KONTAKT I/ILI POSLOVNU SURADNJU PUTEM ADVOCATORA. SVAKO OGLAŠAVANJE ODVJETNIČKIH USLUGA PUTEM ADVOCATORA JE ZABRANJENO. SVAKI ODVJETNIK DUŽAN JE PRILIKOM KORIŠTENJA ADVOCATORA PRIDRŽAVATI SE SVIH PROPISA KOJIMA JE REGULIRANO ODVJETNIŠTVO, TE OSOBNO ODGOVARA ZA BILO KAKVE POVREDE ISTIH PROPISA.

KORISNICI

Svim Korisnicima jamči se anonimnost prilikom registracije, postavljanja upita i uspostavljanja kontakta sa pojedinim Odvjetnikom. Korisnik za potrebe registracije nije dužan navesti ili dostaviti bilo koji osobni podatak. Advocator ne prikuplja niti čuva bilo kakve osobne podatke bilo kojeg Korisnika. Svaki Korisnik samostalno i nevezano za Advocator odlučuje hoće li bilo kojem Odvjetniku putem Advocatora dati svoje osobne podatke.

Advocator ne odgovara za bilo kakav sadržaj koji Korisnici upute ili proslijede Odvjetnicima putem Advocatora. Korisnici su dužni prilikom postavljanja upita slijediti upute za postavljanje upita. Svaki neprimjereni, nemoralni ili drugi upit sa elementima protupravnosti biti će odbijen, a svaki drugi takav sadržaj Korisnika dovesti će do isključenja Korisnika.

ODVJETNICI

Advocator je polazna točka za pronalazak odvjetnika te se sve informacije koje Korisnici zaprime od Odvjetnika smatraju informacijama danima isključivo u informativne svrhe. Bilo kakva međusobna komunikacija između Korisnika i Odvjetnika putem Advocatora ne smatra se uspostavljanjem ugovornog odnosa odvjetnika i klijenta.

Svaki odvjetnik dužan je prilikom registracije na Advocator ispuniti podatke predviđene za registraciju. Ako se dostavljeni podaci ne podudaraju sa podacima objavljenim od strane nadležne odvjetničke komore Advocator može zatražiti dostavu dopunskih podataka i/ili identifikacijskih isprava. U svakom slučaju nepodudarnosti podataka i isprava, te drugih okolnosti koje dovode u sumnju identitet pojedinog Odvjetnika, Advocator zadržava pravo odbiti pokušaj registracije.

Svi podaci koje Advocator ima o Odvjetnicima nisu javno dostupni niti vidljivi. Svaki Odvjetnik samostalno odlučuje hoće li odgovoriti na pojedini upit i time pojedinom Korisniku prikazati svoje Advocator podatke. Odvjetnik odgovorom na upit pojedinog Korisnika dozvoljava tom Korisniku pristup podacima sadržanima na Advocator profilu. Odvjetnik odgovorom na upit dozvoljava svakom Korisniku da Odvjetnika pohvali koji podatak se pripisuje Advocator profilu pojedinog Odvjetnika. Odgovorom na upit Odvjetnik ujedno dozvoljava pojedinom Korisniku da u profil Odvjetnika unese svoje dojmove, pod uvjetom da Korisnik istodobno prihvati primljeni odgovor kao konačan i time zatvori upit. Advocator čuva podatke o broju i sadržaju odvjetničkih odgovora, broju pohvala i podatke o Korisničkim dojmovima. Advocator ne odgovara za sadržaj Odvjetničkih odgovora na upite, niti jamči za točnost Odvjetničkih odgovora.

OSTALI UVJETI

Svi podaci koje Advocator ima o Odvjetnicima nisu javno dostupni niti vidljivi. Svaki Odvjetnik samostalno odlučuje hoće li odgovoriti na pojedini upit i time pojedinom Korisniku prikazati svoje Advocator podatke. Odvjetnik odgovorom na upit pojedinog Korisnika dozvoljava tom Korisniku pristup podacima sadržanima na Advocator profilu. Odvjetnik odgovorom na upit dozvoljava svakom Korisniku da Odvjetnika pohvali koji podatak se pripisuje Advocator profilu pojedinog Odvjetnika. Odgovorom na upit Odvjetnik ujedno dozvoljava pojedinom Korisniku da u profil Odvjetnika unese svoje dojmove, pod uvjetom da Korisnik istodobno prihvati primljeni odgovor kao konačan i time zatvori upit. Advocator čuva podatke o broju i sadržaju odvjetničkih odgovora, broju pohvala i podatke o Korisničkim dojmovima. Advocator ne odgovara za sadržaj Odvjetničkih odgovora na upite, niti jamči za točnost Odvjetničkih odgovora.

Stranice na adresi Advocator.hr kao i cjelokupan sadržaj svih stranica, baza podataka, te sva prava intelektualnog vlasništva u vlasništvu su društva Final Connection .d.o.o., Zagreb. Gore navedeni Korisnici i Odvjetnici se za potrebe daljnjeg teksta skupno nazivaju kao „korisnici“. Pristupanjem ovim stranicama, svi korisnici prihvaćaju sva pravila i uvjete korištenja Advocatora. Zadržavamo pravo promjene i modifikacije uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene ovih uvjeta korištenja stupaju na snagu u trenutku objave. Svi korisnici su dužni redovito čitati pravila i uvjete korištenja te se smatra da su pristupanjem stranicama Advocator.hr upoznati s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja. Svaki korisnik prihvaćanjem ovih pravila dopušta uporabu i obradu danih podataka u svrhu djelovanja sustava te za slanje elektroničke pošte, a Advocator se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni.

Zabranjeno je objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati upite koji su u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Advocator zadržava pravo trenutno s popisa korisnika brisati one korisnike koji su kršili ova pravila i uvjete ili na neki drugi način usporavali ili ometali rad stranica. Advocator zadržava pravo poduzeti odgovarajuće mjere protiv takvih korisnika. Advocator ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja oglasa ili pogrešaka u djelovanju web stranica. Uvjeti i odnosi između korisnika i Advocatora podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa Korisnika i Odvjetnika rješavaju se isključivo između Korisnika i Odvjetnika. Advocator nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.

NIJE DOPUŠTENO KOPIRANJE I UPORABA BILO KOJEG DIJELA BILO KOJE STRANICE ADVOCATOR.HR, UKLJUČIVO SA SVIM PODACIMA I SADRŽAJIMA KOJE SU PUBLICIRALI KORISNICI ILI ODVJETNICI, BEZ PRETHODNOG PISMENOG DOPUŠTENJA ADVOCATOR-a.

Svaki korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Advocator ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što korisnik javi o vjerojatnoj zlouporabi odgovarajuće postupiti. Svaki korisnik mora imati aktivnu e-mail adresu na kojoj redovito pregledava e-poštu. Svi korisnici se slažu s povremenim primanjem elektroničke pošte koja je povezana s aktivnostima Advocator-a. Elektronička pošta može povremeno sadržavati promidžbene poruke. Korisnik u bilo koje vrijeme može pismeno zahtijevati da Advocator trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje poruka. U tom razdoblju Advocator korisniku zamrzava njegovu registraciju što znači da korisnik više neće moći upotrebljavati funkcije Adovcator-a koje su namijenjene samo registriranim korisnicima.

Za analizu svoje internetske stranice koristimo software za analizu pomoću kojeg analiziramo korištenje internetske stranice te time stječemo dragocjena saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete naše ponude. S tim u vezi moguće je korištenje i tzv. kolačići (cookies). Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja internetske stranice. Oni omogućavaju prepoznavanje korisnika prigodom ponovnog posjeta stranici. To nam omogućava provođenje gore opisane analize korištenja. Kolačići se inače mogu, putem odgovarajućih postavki na pregledniku, i odbiti ili izbrisati. Međutim, to može dovesti do toga da se neke funkcije naše internetske stranice više ne mogu u potpunosti koristiti. Navedeni software, osim toga, prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Naglašavamo da, ni u kom slučaju, ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka ni do prikupljanja osobnih podataka. Ti podaci se također ne povezuju s osobnim podacima koje je korisnik eventualno obznanio. Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ove internetske stranice.

Sve primjedbe uz 10. članak Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku putem e-maila na adresu info@advocator.hr. Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača. Podaci o upravitelju sistema Advocator.hr: FINAL CONNECTION d.o.o., Zagreb, Hribarov prilaz 6A, OIB 21033377854, E-mail: info@advocator.hr upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 081012540, temeljni kapital 20.000,00 kn djelomično uplaćen, direktor Željko Turić, račun br. HR3124830051100021178 otvoreno kod Štedbanka d.d.